RockyMan 2022

Opt pes ti stty.

 

Na hlavn strnku - to main page 

Rozpis (Cz.)
Konen je zde dlouho oekvan zprva, Rockyman se po pti letech probud 16. ervence 2022

Oproti pedchozm ronkm pichzme s novinkou – tra pro handicapovan sportovce, kte si sportem zniili zdrav nebo si na celou tra netroufnou. Je tak monost substituce na st trat.

Rockyman after five years will wake up on 16th July 1022.

Rozpis a informace jsou k dispozici zdeKamen  

 

 Slavnostn slib zvodnka

Slibuji, e budu bojovat sm se sebou a proti vem, e nikdy soupei nepomohu ani neporadm a sm dnou pomoc nepijmu, jinak se propadnu hanbou.