RockyMan 2017

Opt z Prahy nkam. From Prague to somewhere

 

Na hlavn strnku - to main page 

Rozpis (Cz.)

Vsledky
Vtzem v dosud nejnronjch podmnkch se stal Vclav Krl

Vsledky jsou zde

Kamen  

 

 Slavnostn slib zvodnka

Slibuji, e budu bojovat sm se sebou a proti vem, e nikdy soupei nepomohu ani neporadm a sm dnou pomoc nepijmu, jinak se propadnu hanbou.