Pokyny

    RockyMan/SteinMann/Skalista Mężczyzna 2012

Tentokrát z Raspenavy třemi státy někam. From Raspenava throughout three countries

to somewhere

 

Pořadatel:

Každý sám za sebe

Technické provedení:

Kamenáč & Míla

Datum:

28.6.2012

Centrum:

Raspenava – Kemp ; 15.1418594°E,50.9005019°N . 337 m n. m

Prezentace:

Pátek 27.7. od 18,30 do 22:00 v centru závodu

Délky tratí

 

Sobota

H/D

 

1.

Orientační běh (OB)

 

4,8km , 3 okruhy , celkem 9 kontrol 

 

 

2.

Mountain Bike Orienteering (MTBO)

 

150 km ; 1 okruh ; celkem 22 kontrol

 

 

3.

Horský orientační běh (HROB)

 

11,5 km ; 1 okruh ; celkem 6 kontrol ; převýšení 350 m

Start:

Sobota: 7,15 h

Vzdálenosti:

Centrum - Ubytování: 0km
Centrum - Parkování: do 100m
Centrum - Start: 3 km (zpevněná cesta, převýšení 15 m)
Centrum - Cíl: 0 km

Parkování:

Parkování pro ubytované v areálu zdarma, případně před sportovní halou

Mapa:

OB – Skalní brána 1 : 15 000 ,   ! nedokreslované změny v lese

MTBO – různé mapy následujících měřítek :

1 : 60 000; 1:50 000; 1 : 25 500 ; 1: 25 000; 1 : 26 000 ; 1 : 38 500 ; 1 : 30 000 ; 1 : 28 500
formát A4 až A3 ; mapy nejsou vodovzdorně upraveny

Na některých mapách jsou dokreslované vybrané cesty v okolí kontrol.

 HROB – 1 : 20 000 ; formát A4 ;  mapa není vodovzdorně upravena

Mapový klíč:

Území ČR – mapový klíč odpovídá běžným turistickým mapám v měřítku 1 : 50 000 / 1 : 25 000. čárkované cesty jsou většinou nevhodné pro jízdu na kole. Cesty označené dvojitou čarou a plnou tenkou černou čarou bývají obvykle zpevněné.

 Území Polska – mapový klíč je podobný tomu  v ČR, používaný  u turistických map. Komunikace vyznačené dvojitou čarou, nebo plnou černou čarou jsou obvykle zpevněné a sjízdné. Čárkované cesty jsou často nesjízdné, občas neexistují ani v terénu. Zpravidla horší kvalita  zpevněných cest.

 Území Německa – mapový klíč je specifický, spolehlivě sjízdné jsou pouze komunikace vyznačené dvojitou čarou s bílou (žlutou - asfalt) barvou uprostřed. Cesty vyznačené plnou tenkou černou čarou jsou někdy nesjízdné a nezřetelné (odpovídají sjízdností  „čárkovaným“ komunikacím, nebo lesním průsekům).

Sjízdnost cest vyznačených černou plnou čarou je třeba vyhodnotit  na místě individuálně.

Kvalita lesních cest vyznačených dvojitou čarou s bílou barvou uprostřed  bývá velmi dobrá.

Druh závodu:

Orientační duatlon

Předpokl. čas vítěze:

OB + MTBO + HROB přibližně 9 h.

Časy ostatních závodniků by neměly překročit 11h

Popis terénu:

Pestrá sít´komunikací všeho druhu, zpravidla bez dlouhých převýšení, v některých místech zalesněné horské úseky, kde je nutno kolo vést. V místech, kde se nacházejí zrekultivované výsypky dolů na uhlí je třeba počítat s rizikem vzniku bláta až téměř nesjízdnosti cest, v případě deště.

Výdej map:

OB – na startu závodu

MTBO – na startu závodu, a poté výměna map na kontrolách č. 5 ; 15 a 21

HROB – na startu závodu

Vyhlášení vítězů:

Sobota: přibližně v 19:30h  přímo v centru závodu
 

Ubytování:

Zajištěno ubytování od pátku do neděle v chatkách/ubytovně v centru závodů
Spacák je doporučen, povlečení na vyžádání.
Klíče od chatky se vyzvedávají a vracejí na prezentaci.

Chatky stačí vyklidit až v neděli do 10h.

Úschova kol v centru závodů. 

V centru závodu bude i výstava map a fotografií ze sbírek Zdeňka Lacigy

Školka:

Není zajištěna, ale v místě centra / cíle je příjemné prostředí koupaliště

První pomoc:

Není na trati zajištěna.

Závod se jede za plného provozu, na vlastní riziko.

Nouzové tlf. číslo je 112.

Čísla na  hlavní funkcionáře závodu:

Míla Mencl          -  724 584 021

Silvie Menclová  – 725 708 435

Kája Němeček     – 604 294 494

Technická kontrola:

Na trať nebudou vpuštěni závodníci bez cyklistické přilby.

Systém ražení:

OB –               tradiční kleště a průkazka (vodovzdorná)

 MTBO -       fotografie objektu určeného popisem kontroly nebo zapsání odpovědi na otázku, vztahující se k této kontrole. Přednostně foto, protože to umožní vypočítat mezičasy.; průkazka je vodovzdorná  

HROB -        tradiční kleště a průkazka (vodovzdorná)     

WC a sprchy:

V centru

Občerstvení před závodem a po závodě:

V pátek – v centru, případně v obci, obchod otevřen do 20h každý den, ve Frýdlantě do 21h (Tesco)

Sobota – snídaně – individuálně

Sobota – večeře , zajištují organizátoři v rámci startovného

Neděle snídaně – možno zajistit na požádání, nebo individuálně

Občerstvení při závodě :

 

Občerstvení při závodě je zajištěno takto

[ km na postupech / orientační čas od startu MTBO pro prvního] :

Kontrola č. 5 , [ 28km / 85 min ]

Kontrola č. 15 [ 116km / 300 min ]

Kontrola č. 21 [ 136km / 400 min ]

Uvedené občerstvovací stanice budou přístupné i pro doprovod. Informace o jejich umístění obdrží doprovod po startu závodu. Na občerstvovacích stanicích bude voda, šťáva, ovoce, sušenky.

Protesty:

(písemně) s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu, kterým je Kamenáč

Upozornění:

Jelikož závod vede i po území Německa  a Polska je podmínkou účasti mít sebou na trati platný cestovní doklad a doporučeno je mít i uzavřeno platné zdravotní a úrazové pojištění pro území EU.
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí  a jsou povinni dodržovat dopravní předpisy!!!

Přechod státní hranice mimo hraniční přechody se řídí zejména zákonem  č. 216/2002 Sb. Při závodě se budou případně překračovat tzv. vnitřní hranice Schengenského prostoru, a tyto lze překračovat za běžných podmínek kdekoliv (pěšky či na kole).

Výsledky:

budou průběžně vyvěšovány v centru

Sponzoři závodu:

www.manufaktura.cz

www.laciga.eu

Silvie Menclová

Markéta Novotná - Neyrick

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel MTBO a Soutěžního řádu MTBO

Funkcionáři závodu:

Duchovní otec : Zdeněk Laciga – Kamenáč

Míla Mencl                724 584 021 ;

Silvie Menclová        725 708 435;

Markéta Novotná-Neyrick 604 210 204;

Karel Němeček         604 294 494  ;

Jan Gajda                  602 224 543